Aktiviteter
timon-studler-BIk2ANMmNz4-unsplash
jan-jakub-nanista-UHyrjKPsshk-unsplash
my-life-through-a-lens-bq31L0jQAjU-unsplash

AKTIVITETER

Foreningens aktiviteter


Her lægger vi løbende nyheder op om aktiviteter i foreningen. Hvis du har en god idé til en aktivitet i foreningen kan du sende en mail til os og blive en del af en af de aktive arbejdsgrupperNye kræfter i bestyrelsen


I juni afholdte vi generalforsamling i Forældre på Arbejde, hvor vi talte foreningens første leveår igennem og diskuterede foreningens fremadrettede virke. Ideerne er mange, og heldigvis har nye kræfter meldt sig til at løfte det officielle læs i bestyrelsen. Vi er glade for at byde Sophie, Marie og Marlene velkomne! Læs mere om bestyrelsen her.

 

Vi vil i bestyrelsen bruge det næste stykke tid på at definere, hvilke projekter og initiativer, vi vil bruge vores kræfter på det kommende år. Som altid hører vi meget gerne fra jer, hvis I har ideer eller meninger, der ligger jer på sinde. Og så håber vi på, at kunne vende tilbage med aktiviteter, som I kan deltage i, ligesom vi vil sætte gang i en mere struktureret undersøgelse af, hvilke initiativer og debatemner der optager jer inden for vores mærkesager.

 

Vi glæder os til at komme rigtig i gang med arbejdet.

 

Se årsberetningen fra foreningen og referatet fra generalforsamlingen her.

 

Mange hilsner

Bestyrelsen

 

Projekt: Bofællesskaber for enlige forældre


I juni 2020 har vi færdiggjort vores første fondsfinansierede projekt: En forundersøgelse omkring etableringen af bofællesskaber for enlige forældre i storbyen.

 

Vi har undersøgt hvilke behov og ønsker, de enlige forældre har, samt hvordan mulighederne er for at etablere bofællesskaber i storbyen i samarbejde med den almene boligsektor.

 

Forundersøgelsens resultater viser:

  • At enlige forældre ønsker en blandet beboersammensætning – hvor der er plads til børn.
  • At det sociale fællesskab med andre voksne er afgørende for ønsket om at bo i bofællesskab. Det praktiske fællesskab er blot en bonus.
  • At børnenes adgang til legekammerater og det frie, uovervågede børneliv har stor betydning for mange.
  • At lejebolig er foretrukket, og at lejens størrelse er afgørende.
  • At boligen ikke behøver være særlig stor, hvis der er gode fællesarealer.
  • At geografi kan være afgørende pga. den anden forælders bopæl, adgang til netværk samt transporttid til/fra arbejde. Det sidste er især afgørende for forældre, der har barnet/børnene hele tiden.

 

Læs meget mere om forundersøgelsen i den korte version her eller downlad rapporten her.